De ontwikkeling van het eigen risico van de zorgverzekering

Er is niet alleen altijd veel te doen rondom de premie van de basis zorgverzekering. Minstens zo veel is er ieder jaar weer te doen rondom het verplichte eigen risico dat onlosmakelijk is verbonden met het fenomeen zorgverzekering. Begrijpelijk, want net zoals de basis zorgverzekering verplicht is gesteld door de regering, zo is door diezelfde regering bepaalt dat we allemaal een verplicht eigen risico hebben met betrekking tot deze verzekering. En, of dat nog niet alles is, bepaalt de regering jaarlijks de hoogte van dit verplichte eigen risico.

De maandelijkse premie voor de basiszorgverzekering stijgt al jaren aan één stuk. Deze zelfde trend is ook weggelegd voor het verplichte eigen risico. Feit is dan ook dat we jaarlijks gewoon meer geld kwijt zijn aan onze zorgverzekering. Je betaalt immers niet alleen meer premie, maar je moet ook eerst zelf een hoger bedrag betalen voordat je überhaupt een beroep kunt doen op deze verzekering. Gelukkig blijft het eigen risico in een aantal gevallen buiten beschouwing, waarbij een bezoek aan de huisarts hier het meest bekende voorbeeld van is.

In 2008 is het eigen risico ingevoerd met als reden en bedoeling om de stijgende premies in de hand te houden. Het eigen risico bedroeg destijds €150,-. Een aantal jaren later, in 2011, is de hoogte van het eigen risico gestegen tot een bedrag van €170,-. De eerste echt forse toename volgt snel, want het eigen risico bedraagt in 2012 ineens €220,-, wat neerkomt op een stijging van vijftig euro in één jaar. Een eerste teken aan de wand als je kijkt naar de voorgaande jaren. Wederom een jaar later gaat pas echt goed mis, want ten opzichte van 2012 schiet het verplichte eigen risico omhoog naar maar liefst €350,- in 2013. Het lijkt erop dat de stijging zich enigszins stabiliseert, want in 2016 bedraagt het eigen risico €385,-.

Kijken we naar de toekomst, dan ligt het in de lijn der verwachting dat het eigen risico nog verder zal stijgen. Hoe en in welke stappen is natuurlijk maar zeer de vraag en een groot aantal factoren speelt hierin een rol. Eén van deze factoren is de overheid en een andere is de ontwikkeling van de zorgkosten in ons land. Enig lichtpuntje dat we hebben is dat voor het eerst sinds de invoering van het eigen risico deze eens niet stijgt. In 2017 namelijk blijft deze op het bedrag van €385,-. En wat de toekomst echt zal brengen…….