De zorgverzekering nader uitgelegd

Je kunt de klok erop gelijk zetten dat je zo vlak na de zomervakantie weer deelgenoot gemaakt wordt van de discussies rondom onze zorgverzekering. Eigenlijk ben je veel meer dan deelgenoot, want een zorgverzekering raakt jouw persoonlijk en wel om de doodeenvoudige reden dat je deze van overheidswege verplicht bent om af te sluiten als je 18 jaar of ouder bent. Geen gehoor geven aan deze opgelegde verzekeringsplicht betekent dat je een behoorlijke boete kunt verwachten.

Wanneer we het hebben over de verplichte zorgverzekering, dan hebben we het over de zogenaamde basiszorgverzekering. Naast de basiszorgverzekering kennen we nog de aanvullende zorgverzekeringen, maar we beperken ons hier tot de basisverzekering. Zoals gezegd heeft de overheid een dikke vinger in de pap als het gaat om deze verzekering. Naast het feit dat zij deze verplicht heeft gesteld, bepaald de overheid ook de inhoud van de basisverzekering. Deze dient namelijk als ware het een vangnet die de meest standaard zorgkosten dekt. Wanneer de basisverzekering er niet zou zijn of niet verplicht zou zijn, dan zouden veel mensen in ernstige financiële problemen raken. De kosten van medisch handelen zijn gigantisch en voor verreweg het merendeel van de mensen niet op te brengen.

Geen zorgverzekering zonder zorgverzekeraars. Hier breng je namelijk jouw basiszorgverzekering onder. Je betaalt hiervoor premie welke je per maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks betaald. Bij betaling per jaar kun je over het algemeen rekenen op een korting van één tot drie procent. Je kunt kiezen uit een behoorlijk aantal zorgverzekeraars die elk vaak meerdere labels/merken op de markt brengen. Hierdoor kun je wel eens het gevoel hebben dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En dit kan er vervolgens toe leiden dat je al jaren achtereen bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd bent. Wie weet betaal je dan ook al jaren teveel premie. Je mag eenmaal per jaar de overstap naar een andere zorgverzekeraar maken. De nieuwe zorgverzekeraar heeft een zogenaamde acceptatieplicht voor de basisverzekering en dat houdt in dat deze jou dus niet mag weigeren op basis van bijvoorbeeld jouw leeftijd of fysieke gesteldheid. Opzeggen van jouw huidige zorgverzekering doe je of zelf of doet de nieuwe zorgverzekeraar voor jou. Dit opzeggen kan tot en met 31 december, waarbij je er dan wel voor moet zorgen dat je uiterlijk 1 februari van het jaar dat volgt een nieuwe basiszorgverzekering hebt afgesloten.

Er zijn behoorlijk wat verschillen in premie met betrekking tot de basisverzekering. Deze verschillen worden onder andere veroorzaakt door de financiële positie van de zorgverzekeraar. Belangrijk hierbij is hoeveel van de eigen reserves deze in wil zetten voor het zo laag mogelijk houden van de premie. Voor 19 november van elk jaar moeten alle zorgverzekeraars hun premie en voorwaarden voor de zorgverzekeringen openbaar hebben gemaakt. Een laatste aspect dat belangrijk is als het gaat om de zorgverzekering is het eigen risico. Dit is verplicht en is alleen van toepassing bij de basiszorgverzekering. De hoogte ervan wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, niet verrassend door wederom de overheid.

Een zorgverzekeringsvergelijkingssite helpt je bij het maken van de juiste keuzes en het nemen van de juiste beslissingen omtrent zorgverzekeringen. Maak er gebruik van en hou altijd in gedachten dat overstappen naar een andere aanbieder je veel geld kan opleveren.

Save

Heb jij er ook meer dan genoeg van dat zorgverzekeringen hun jaarlijkse premie verhogen? Dan doe je er goed aan om zorgverzekeringen met elkaar te gaan vergelijken. Veel mensen nemen hier de tijd en moeite niet voor, maar het is wel degelijk de moeite waard. De ene zorgverzekering is namelijk aanzienlijk duurder dan de ander. Wanneer je zorgverzekeringen niet met elkaar gaat vergelijken, kom je hier echter nooit achter. Op het internet kun jij tegenwoordig zonder al te veel moeite al een zorgverzekering vergelijken. Je zult zien dat je maandelijks aanzienlijk minder geld kwijt bent wanneer je dit doet.