Uitgebreidere dekking door de aanvullende zorgverzekering

De basis zorgverzekering is verplicht en hier is geen ontkomen aan. Want sluit je deze verzekering niet af, dan staat je een hoge boete te wachten. Rondom de basisverzekering is veel door de overheid opgelegd en geregeld. Zo heeft de overheid ook de inhoud van deze verzekering bepaald. Het wil echter lang niet altijd zeggen dat je aan enkel en alleen een basiszorgverzekering voldoende hebt om jouw medische kosten te dekken.

En dan? Betekent dit dat je dan zelf opdraait voor de kosten die buiten de basisverzekering vallen? Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee. Ja, als je zelf niets geregeld hebt en nee, als je dit wel hebt gedaan. Dit “iets zelf regelen” is in dit geval je bijverzekeren door middel van het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering. Alle zorgverzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen aan naast het basispakket en je hebt hierbij de keuze uit een aantal verschillende varianten van deze verzekering.

De aanvullende pakketten die worden aangeboden verschillen qua prijs en verschillen van inhoud. Hierbij kun je een simpele regel aanhouden en dat is dat het goedkoopste aanvullende pakket ook het minst uitgebreide pakket is. Je doet er dan ook altijd goed aan om te kijken naar wat wel en naar wat niet vergoed wordt, want zomaar het duurste pakket aanvullend verzekeren houdt zeker niet in dat je ook het best bent verzekerd. Wat heb je er bijvoorbeeld aan dat je alle fysiotherapie behandelingen krijgt vergoed, terwijl je in je hele leven nog nooit bij een fysiotherapeut bent geweest? Maak bij aanvullend verzekeren dus altijd de afweging of iets voor jou wel of niet van toepassing is en zo niet, hoe groot dan de kans is dat je er toch gebruik van zal gaan maken.

Zoals gezegd is een aanvullende zorgverzekering niet verplicht. Dit houdt direct in dat een zorgverzekeraar ook niet verplicht is om jou aan te nemen als verzekerde voor een aanvullend pakket. Bij de voordeligere en minder uitgebreide pakketten zal het allemaal zo’n vaart niet lopen. Kom je bij de duurdere varianten uit, dan kun je te maken krijgen met zogenaamde medische selectie. In de praktijk komt dit neer op het beantwoorden van een aantal vragen over jouw gezondheidstoestand en waarom je juist dit dure aanvullende pakket af wil nemen. Ben je een te groot risico voor de zorgverzekeraar, dan zal hij je weigeren voor het betreffende pakket. Wel zal de zorgverzekeraar je een alternatief bieden, maar uiteraard is het maar de vraag of je hiermee akkoord wil gaan.